Ընթերցանություն
¹⁸ Եւ մի՛ հարբէք գինով. դրա մէջ զեխութիւն կայ. այլ մանաւանդ լցուեցէք Հոգո՛վ, ¹⁹ որպէսզի խօսէք միմեանց հետ սաղմոսներով, օրհներգութիւններով եւ հոգեւոր երգերով, որպէսզի երգէք եւ ձեր սրտերում սաղմոս ասէք Տիրոջը։ (Եփ 5:18-19) Տ. Եսայի  քհն. Արթենյան    ... Լսել նյութը>>
<<Եկ որդյա°կ, և առ զգլուխ իմ, և որպես եղէ ես կարապետ կենդանեայց առաջի Տէառն իմոյ, նույնպէս երթամ առաջի նորա և ավետիս տամ ննջեցելոց վասնգլստեան Օծելոյն և ավերման դժոխոցն>> (Հայսմավուրք) Ահա այսպես պատասխանեց Հովհաննես Մկրտիչն այն զինվորին,    ... Ընթերցել գրառումը >>
«Ի՞նչ է հաւատքը, եթէ ոչ` յուսացուած բաների հաստատումը եւ ապացոյցն այն բաների, որոնք չեն երեւում» (Եբր.11.1) Տ. Եսայի քհն. Արթենյան    ... Լսել նյութը>>
Քրիստոս առաջին կիրրակի օրը մեզ հարություն տվեց Իր հոգով ու զորությամբ, իսկ երկրորդ կիրակի օրը մեզ հարություն է տալու ըստ մարմնի՝ և մեռելներից հարություն առնելով պիտի անմահանանք: Նոր կիրակի և Կրկնազատիկ է կոչվում, քանզի նորովի ենք տոնում մեր հոգու փրկության նավակատիքը՝ հոգևոր ուրախությամբ ու տոնախմբությամբ:    ... Լսել նյութը>>
Քանզի հույժ կարեւոր է պահքի պնդությունը մեր բնության համար եւ շատ թերություններ շտկում են պահքի խոնարհությամբ: Արդեն իսկ մարդուն ստեղծելիս Աստված պահքի պատվիրանով պարսպեց մեր բնությունը եւ առաջին մարդուն որպես առաջին պատվիրան դրախտում տվեց պահքի պատվիրանը: Տ. Եսայի քհն. Արթենյան    ... Լսել նյութը>>
 Հարավ-Արևմտյան թաղամասում կա մի շենք, որտեղ ապրում են միայնակ ծերեր և հաշմանդամներ: Այդ շենքի բնակիչներից է Կատյա տատիկը: Նա վատ է լսում և դժվարությամբ է կարողանում տեղաշարժվել իր մեկսենյականոց բնակարանում: Երբ մտանք նրա տուն, միանգամից մեր առջև բացվեց ցուրտ 90-ականների ձմեռների    ... Ընթերցել գրառումը >>
⁵ Հրեշտակը խօսեց ու կանանց ասաց. «Դուք մի՛ վախեցէք, գիտեմ, որ փնտռում էք Յիսուսին, որ խաչուեց. ⁶ այստեղ չէ նա, քանի որ յարութիւն առաւ, ինչպէս ինքն ասել էր. եկէ՛ք, տեսէ՛ք այն տեղը, ուր պառկած էր։ (Մատ. 28:5-6) Տ. Եսայի քհն. Արթենյան    ... Լսել նյութը>>
Ավագ ուրբաթը Հիսուս Քրիստոսի չարչարանքների, խաչելության, մահվան ու թաղման հիշատակության օրն է: Այն Նշվում է բոլոր քրիստոնյա եկեղեցիների կողմից: Տ. Եսայի քհն. Արթենյան    ... Լսել նյութը>>
«Եթե Ես` Տերս և Վարդապետս, լվացի ձեր ոտքերը, դուք էլ պարտավոր եք միմյանց ոտքերը լվանալ, որովհետև մի օրինակ տվի ձեզ, որ ինչպես Ես ձեզ արեցի, դուք էլ նույն ձևով անեք» (Հովհ. 13: 1-20): Տ. Եսայի քհն Արթենյան    ... Լսել նյութը>>
«Աղքատներին ամեն ժամ ձեզ հետ ունեք, բայց ինձ միշտ ձեզ հետ չեք ունենա: Իմ մարմնի վրա այդ յուղը թափելով՝ նա իմ թաղվելը կանխանշեց: Բայց ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ  ամբողջ աշխարհում, ուր էլ այս Ավետարանը քարոզվի, պիտի պատմվի դրա հիշատակին, նաև ինչ որ նա արեց» (Մատթ. 26:11-13): Տ. Եսայի    ... Լսել նյութը>>
Աղոթքի համար այնքան բառերը կարևոր չեն, որքան միտքը, ոչ այնքան ձեռքերի շարժումներն են պետք, որքան հոգու լարվածությունը, ոչ այնքան մարմնի դրությունն է կարևոր, որքան հոգու տրամադրությունը: Ա. Գաբուջյան    ... Լսել նյութը>>
Հայ առաջին կաթողիկոս Ս. Գրիգոր Լուսավորչին նվիրված երեք հիշատակության օրերից` տարվա մեջ առաջինն է: Ըստ Հայաստանյայց Առաքելական եկեղեցու տոնացույցի՝ նշվում է Մեծ պահքի 6-րդ կիրակիի նախորդ շաբաթ օրը: Տոնը նշվում է ի հիշատակություն Խոր Վիրապում Ս. Գրիգոր Լուսավորչի կրած չարչարանքների:    ... Լսել նյութը>>
Մեծ Պահք 06.04.2011
Իբրև պահեցողության քառասնօրյա շրջան, Մեծ պահքի համար օրինակ է Փրկչի` անապատում 40-օրյա ծոմապահությունը: Քրիստոսն անմեղ էր և պահք պահեց ոչ նրա համար, որ ուներ դրա կարիքը, այլ հաստատելու համար, որ Հին ուխտն ու Նոր ուխտը, մարգարեներն ու Քրիստոսը իրար հակառակ չեն, այլ լրացնում են միմյանց: Տ.    ... Լսել նյութը>>
«Մի առակ էլ ասաց նրանց այն մասին, թե նրանք ամեն ժամ պետք է աղոթեն ու չձանձրանան» (Ղուկա, 18: 1-7) Տ. Եսայի քհն. Արթենյան    ... Լսել նյութը>>
«Թեև Աստծուց չեմ վախենում և մարդկանցից չեմ ամաչում, բայց այն բանի համար, որ այրի կինն ինձ հոգնեցնում է, նրա դատը տեսնեմ, որպեսզի անընդհատ չգա և ինձ չանհանգստացնի»: (Ղուկա, 18: 1-7) Հայր Կոմիտաս    ... Լսել նյութը>>
Հարց Քահանային
Ինչպե՞ս
Հայտարարություն
Լսել քարոզներ
Հղումներ հոգևոր էջեր
Ընթերցել նաև
Website by A. Grigoryan
aramgrig@hotmail.com
Mail
+374 93532025
Tel.