Ընթերցանություն

«Ես եմ կենաց հացը»

Հիսուս նրանց ասաց. «Ես եմ կենաց հացը. ով դեպի Ինձ գա, քաղց չի զգա, եւ ով ինձ հաւատա, երբեք չի ծարավի»։ (Հովհ. 6:35)

 

Տեր Զենոն քահանա Բարսեղյան

Դիտվել է 481
2016.01.25
Հարց Քահանային
Ինչպե՞ս
Հայտարարություն
Լսել քարոզներ
Հղումներ հոգևոր էջեր
Ընթերցել նաև
Website by A. Grigoryan
aramgrig@hotmail.com
Mail
+374 93532025
Tel.