Ընթերցանություն

«Ես եմ կենաց հացը»

«Ես եմ կենաց հացը»

Հիսուս նրանց ասաց. «Ես եմ կենաց հացը. ով դեպի Ինձ գա, քաղց չի զգա, եւ ով ինձ հաւատա, երբեք չի ծարավի»։ (Հովհ. 6:35)

 

Տեր Զենոն քահանա Բարսեղյան

Դիտվել է 537
2016.01.25
Հարց Քահանային
Ինչպե՞ս
Հայտարարություն
Լսել քարոզներ
Հղումներ հոգևոր էջեր
Ընթերցել նաև
Website by A. Grigoryan
aramgrig@hotmail.com
Mail
+374 93532025
Tel.