Ընթերցանություն
Գլխավոր>Քարոզներ>Քարոզներ (աուդիո տարբերակ) > Տ․ Ղևոնդ վրդ․ Հովհաննիսյանի քարոզ Փորձության մասին խոսված Սբ․ Երրորդության Եկեղեցում

Տ․ Ղևոնդ վրդ․ Հովհաննիսյանի քարոզ Փորձության մասին խոսված Սբ․ Երրորդության Եկեղեցում

Տ․ Ղևոնդ վրդ․ Հովհաննիսյանի քարոզ Փորձության մասին խոսված Սբ․ Երրորդության Եկեղեցում

Դրանից հետո Հիսուս անապատ տարվեց Հոգուց՝ սատանայից փորձվելու։ Եւ քառասուն օր ու քառասուն գիշեր ծոմ պահեց, ապա քաղց զգաց։ Եւ փորձիչը՝ սատանան, մոտենալով նրան՝ ասաց. «Եթէ Աստծու Որդին ես, ասա՛, որ այս քարերը հաց լինեն»։ Նա պատասխանեց եւ ասաց. «Գրուած է՝ միայն հացով չի ապրի մարդ, այլ՝ այն ամէն խօսքով, որ դուրս է գալիս Աստծու բերանից»։ Ապա սատանան նրան տարավ սուրբ քաղաքը եւ կանգնեցրեց նրան տաճարի աշտարակի վրա ու ասաց նրան. «Եթէ Աստծու Որդին ես, քեզ այստեղից ցա՛ծ գցիր, որովհետև գրուած է՝ իր հրեշտակներին պատվիրված է քո մասին, եւ ձեռքերի վրայ պիտի վերցնեն քեզ, որպէսզի երբեք քո ոտքը քարին չխփես»։ Յիսուս դարձեալ նրան ասաց. «Գրված է՝ քո Տէր Աստծուն պիտի չփորձես»։ Սատանան նորից նրան առավ տարավ մի շատ բարձր լեռան վրա եւ ցույց տվեց նրան աշխարհի բոլոր թագավորութուններն ու դրանց փառքը եւ նրան ասաց. «Այս բոլորը քեզ կտամ, եթե գետին ընկնելով ինձ պաշտես»։ Այն ժամանակ Հիսուս նրան ասաց. «Ետե՛ւս գնա, սատանա՛, որովհետև գրուած է՝ պիտի երկրպագես քո Տեր Աստծո՛ւն եւ միայն նրա՛ն պիտի պաշտես»։ 11 Ապա սատանան նրան թողեց. եւ ահա հրեշտակներ մոտեցան ու ծառայում էին նրան։

Դիտվել է 1055
2016.03.11
Հարց Քահանային
Ինչպե՞ս
Հայտարարություն
Լսել քարոզներ
Հղումներ հոգևոր էջեր
Ընթերցել նաև
Website by A. Grigoryan
aramgrig@hotmail.com
Mail
+374 93532025
Tel.